MAKLUMAN TENTANG PENTAKSIRAN QLS

Pentaksiran di QLS merangkumi beberapa aspek:

Maka, markah dan peratus akan diberikan berdasarkan tiga aspek tersebut.