Zakat

Pembayaran zakat boleh dilakukan secara offline melalui akaun bank:

Nombor akaun ini tidak dibenar disebarkan kepada pihak lain tanpa kebenaran LZS/sekolah DzQLS

Maybank Islamic Berhad

Lembaga Zakat Selangor

550510121285

Setiap pembayaran hanya akan dikeluarkan resit rasmi Lembaga Zakat Selangor setelah kami menerima lampiran resit transaksi.
Pihak sekolah memerlukan bukti resit dan maklumat pembayar untuk membuat tuntutan pembayaran kepada LZS