fbpx

Tabung Pembangunan

DZQLS 2020

Tabung Pembangunan DZQLS 2020

Bangunan Baru

Keperluan Kepada Bangunan Baru

Kadar sewa masih sama dengan bangunan sedia ada.

Susun atur bangunan yang tidak terasing memudahkan operasi harian

Bangunan yang dibina khas untuk kegunaan pendidikan menyelesaikan isu teknikal di bangunan sedia ada dari segi pendaftaran dan perlesenan dengan pihak berkuasa tempatan (MPSJ).

Peluang untuk mengadakan projek-projek yang boleh menjana pendapatan dengan menggunakan ruang yang ada seperti projek Rumah Hijau.

Fasa 1: Tabung Pembangunan

Idea, tenaga & networking untuk menggerakkan kempen mengumpul dana.

Fasa 2: Persediaan Hijrah

Masa & tenaga untuk renovasi. Masa & tenaga untuk perpindahan.

Fasa 3: Sustaining

Penglibatan semua secara aktif dalam aktiviti sekolah. Idea dan tenaga untuk menggerakkan projek-projek pendanaan.

Scroll to Top