fbpx

Falsafah

Sekolah Quran

Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai rujukan utama
Pemahaman Ahli sunnah wal jamaahmanhaj aqidah Imam Asha’irah, mazhab fiqh Imam Shafi’i dan pendekatan tasawuf Imam al-Ghazali.

Sekolah Berkonsep Wakaf

DzQls adalah milik ummat untuk dimanfaatkan bersama.
Mewakafkan modul yang sedang dibangunkan kepada ummat (pendidikan anak-anak, guru dan ibu ayah serta komuniti).

Sekolah Adab

Peranan dan tanggungjawab ibu bapa dan guru untuk beradab terlebih dahulu.
Menitikberatkan pendidikan adab dan jatidiri tanpa mengabaikan kepentingan ilmu akademik.
Diadabkan dengan Method Khalifah berasaskan model Ta’dib

Pentaksiran yang menyuluruh dan berperingkat.

‘Holistic Assessment‘ iaitu peningkatan dalam proses pembelajaran dan tidak bersifat exam-oriented.

Scroll to Top